Billiga Hyresrätter

Eftersom efterfrågan på billiga och energisnåla hyresrätter är ENORM, har vi tagit fram ett koncept,
som går ut på att blanda tung och lätt vägg,
ett betonghus som ger en direktavkastning om 15% på eget kapital (insatt kapital 20%)
Vi bygger platsgjutna väggar, som håller alla byggnormer med god marginal.
♦   Konstruktion
♦   Ljudkrav
♦   Brand
♦   Värmeisolering, lufttäthet
♦   Energiåtgång från 28kWh/kvm och år
♦   Tillgänglighet

Vi tar fram ramavtal på våra betonghus som stämmer överens med er detaljplan för området, där vi klarar alla 
byggnormer för just ert område
Vi gör även en marknadsundersökning för att ta fram hyresnivåer i området och gör en avkastningskalkyl.

Pris från 12 400:- inkl. moms/BTA ovan utlagd makadam för nyckelfärdig byggnation av vårt betonghus i BEWI Byggsystem. 

Vi har även tagit fram ett loftgånghus, framför allt för kommuner, där hyran för en lägenhet
om 60kvm blir 6 925:- i varmhyra/månad, med en energiförbrukning om 35kWh/kvm och år

Skicka oss gärna en tomtkarta med höjder och planbestämmelser, samt kontaktperson för projektet,
så tittar vi på byggnationen och återkommer snarast möjligt.

 Delägare

Vi söker delägare/samarbete med byggföretag, som får tilldelat en egen region, där vi tillsammans med
er sköter marknadsföringen för våra betonghus.
Ni erhåller fullständiga handlingar, offerter, kalkyl för egen vinstmarginal etc.
Ni köper in er med 5% i bolaget till en mindre kostnad
Dessa aktier kommer att ge en mycket god avkastning, då samverkan mellan de olika delägarna ger goda intäkter till vårt gemensamma bolag.

 Finansiärer

Vi söker finansiärer för fastighetsbyggnationer på centrala lägen i storstäder, där vi projekterar
både bostadsrätter och hyresrätter enligt vårt byggkoncept.
Varje fastighet ligger i ett eget aktiebolag som är lätt att avyttra, om så önskas.

 

Bygga hyres/bostadsrätt med minst 15% avkastning på eget kapital?

Intresserad kolla in på sidan Hyres/bostadsrätt för mer info.

Sätila Hus 2.

Nu är bygget igång på Fjäråsvägen 4.
Huset är tätt (väggar, tak och fönster är monterade).
Spännande tider i Sätila alltså.
Läs mer på sidan
Sätila Hus 2