Konstruktion

Husen uppförs med BEWI-byggsystem; ihåliga cellplatsblock som fylls med betong. Byggsystemet skapar unika möjligheter attt bygga kostnadseffektiva hus med mycket goda isoleringsvärden. BEWI-systemet innebär platsgjutning och ger hög flexibilitet, minskar tunga transporter och ger mycket energisnåla hus. Golv och väggar gjuts samman i en stabil konstruktion, med komplement av lättvägg.

Energianvändning:

Energianvändning enligt beräkning 35 kWh/år per m2 på bottenplan
En bedömd kostnad av 1,3 kr per kWh ger följande siffror:
 

Värmekostnad kWh/m2 Kostnad BRA m2
Bottenplan 35 27 755 kr 610
Vån 2 32 25 542 kr 614
Vån 3 29 23 148 kr 614
Vån 4 26 20 753 kr 614
Vån 5 29 23 148 kr 614
  Summa 120 346 kr 3066
Snitt BRA/år           20,31  
 

Snittkostnad för BRA/kvm
        39,26 kr  

 

Tekniska system:

  • Ventilation med värmeåtervinning till varmvatten.
  • Takvatten samlas upp och åteanvänds till spolning av toaletter.
  • Vattenburen värme på alla våningsplan ger värmemagasin.
  • Bergvärme med komplettering av fjärrvärme
  • Slinga för varmvatten med cirkulationsflöde
  • Brandlarm i trapphus
  • Porttelefon med kod och nyckel
  • Förberett för fiber i alla lägenheter
     

Investera i lägenheter med bra avkastning?


Bygg hyresrätter/bostadsrätter med vårt koncept
och få avkastning med 15% eller mer på eget kapital ( 20% )
efter driftnetto.
Vi levererar och bygger i platsgjuten betong, till ett fast pris, ovan utlagd makadam,
till hela Sverige.
Kalkylerad hyresnivå: snitthyra om 1 400:-/kvm och år varmhyra
Alternativt byggkostnad
12 400:-/BTA

Om inte vi hinner med att bygga själva, anlitar vi lokala entreprenörer,
som genomför byggnationen enligt vårt koncept.
  
Vi samarbetar med Inobi arkitekter, som anpassar ritningarna, så att vårt koncept kan genomföras
 
Se tävlingsförslaget som vi lämnade in till Göteborgs kommun i samarbete med Inobi arkitekter
 

Sätila Hus 2

Just nu bygger vi 4 st lägenheter i Sätila i Marks kommun, med detta byggsystem.
BTA kostnaden för denna byggnad är 11 600kr
.
Intresserad av att veta mer följ bygget på vår sida Sätila Hus 2.
Eller kontakta oss för mer info.