För att projektera tryggt boende för alla behövs byggbar mark, därför samarbetar vi med markägare.
Där markägare erbjuds mer betalt, beroende på hur många byggrätter vi kan utforma.
Just nu projekterar vi tillsammans med markägare i Sätila, för 80-100 byggrätter under de kommande tre åren.
Projektering startar också i Göteborg med Byggemenskap för ca. 45 lägenheter.

Trygg Boende För Alla står i fokus